от / Friday, 22 November 2013 / Публикувана в История на икономическата мисъл

160px-Xenophon

Последовател и съвременник на Платон, Ксенофонт е бил аристократ и генерал, живял 4-5 век пр.хр. Икономическите записки на Ксенофонт са разпръснати измежду различни теми като се започне от трактат  как да се увеличи държавния бюджет и се стигне до книга за управление на домакинството. Повечето от залитанията на Ксенофонт са в елинския дух осмиващ труда и търговията, адмирации за селското стопанство и военното дело, подплатени с призив за масивна намеса на правителството в икономиката на страната.

 

Това включва подобряване на атинското пристанище, изграждането на пазари и кръчми, установяване на държавен търговски панаир и рязко увеличаване на робите.

Въпреки всичко той засяга някои интересни икономически теми. В своя трактат относно управлението на домакинството Ксенофонт казва, че „богатството трябва да се дефинира като ресурс , който човек може и знае как да използва”. В този смисъл нещо , което притежателят му нито знае как, нито може да използва не би следвало да се разглежда като богатство и ресурс.

 

Друго прозрение на Ксенофонт предшества авторитетното мнение на Адам Смит за това , че степента на разделение на труд в обществото е ограничено от наличния пазар за съответните продукти. Така той добавя едно важно допълнение към възгледите на Платон относно разделението на труда, написани 20 години след „Държавата”. Ксенофонт казва че „в малките градове едни и същи работници произвеждат врати и столове, като освен това строят и къщи” докато „в големите градове много хора се занимават с отделни клонове на индустрията”. Там намираме „хора които изработватт само мъжки ботуши, а други само женски. Едни произвеждат части, а други ги сглобяват”.

 

Другаде, Ксенофонт очертава важната концепция на общото равновесие като динамична тенденция на пазарната икономика. Така той заявява, че когато има много бакърджии медта става евтина и те фалират или се обръщат към други дейности, както би се случило и в селското стопанство или всяка друга индустрия. Загатва принципа на съвършената конкуренция.Той също ясно забелязва, че увеличението на предлагането на дадена стока води до спад в цената и.

 

FacebookTwitterGoogle+Share
TOP